a

Pre dolaska na prvi pregled

Pre dolaska u Nutricionisticki Centar potrebno je telefonom zakazati svoj termin pregleda.

 

Prilikom dolaska na prvi pregled potrebno je doneti na uvid krvnu sliku sa biohemijom koja nije starija od 6 meseci. Na osnovu krvne slike procenjuje se zdravstveno stanje osobe.

 

Parametri iz krvne slike koji su bitni pri izradi jelovnika su: glukoza, holesterol, gvožđe, trigliceridi, hemoglobin, ALT, AST. U slučaju nekih bolesti, potrebno je uraditi i dodatne analize.

 

Prvi pregled uglavnom traje oko 45 minuta i sastoji se od razgovora, uzimanja lične anamneze i merenja telesnog sastava (telesna masa, visina, procenat masti u telu, procenat mišića, procenat vode u telu, gustina kostiju i krvnog pritiska).

 

Plan ishrane se čeka 1 – 2 dana od prvog pregleda.

 

Plan ishrane dobijate putem mail-a ili u štampanoj verziji.

 

Plan ishrane koji dobijete je stručno napisan i ne sadrži rigorozne ili ekstremne jelovnike koji bi ugrozili zdravlje. Pre svega koriste se preporuke Svetske zdravstvene organizacije o pravilima zdrave ishrane.

 

U jelovnicima koje izrađujem akcenat je na pravilnoj kombinaciji namirnica i vremenu obroka, kako bi se olakšalo varenje i kako bi se najbolje moguće apsorbovali važni nutrijenti.  Prema tome, pravilno izbalansiran program ishrane može samo pozitivno da deluje na zdravstveni status osobe.